| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Ecoturismul si comunitatile locale

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
1. Rolul comunităţilor locale în
dezvoltarea ecoturismului
2. Efectele ecoturismului asupra
comunităţilor locale.
Relaţia turişti –
localnici
3. Proiectul de ecoturism bazat pe
comunitatea
    din Yeak Laom – Studiu de caz
4. Bibliografie
1. Rolul
comunităţilor locale în dezvoltarea ecoturismului
Dezvoltarea durabilă a comunităţilor
locale reprezintă o provocare şi o prioritate în acelaşi timp. O provocare,
pentru că o comunitate trebuie să fie receptivă la transformările şi
schimbările interne şi externe care o pot afecta, adaptându-se acestor
schimbări prin acţiuni şi iniţiative strategice locale. O prioritate,
pentru că modul în care se dezvoltă localitatea îi afectează prezentul şi
şansele de viitor.
Prin comunitate, conform dicţionarului
explicativ al limbii române, se înţelege un « grup de oameni cu interese,
credinţe sau norme de viaţă comune; totalitatea locuitorilor unei
localităţi, al unei ţări ». Prin comunităţi locale noi înţelegem
totalitatea municipiilor, oraşelor, satelor şi a membrilor acestora.
Astăzi în lume sunt peste 6.416
comunităţi locale care elaborează şi implementează strategii şi planuri
locale de acţiuni de dezvoltare durabilă. Având în vedere faptul că
ecoturismul reprezintă  călătoria responsabilă în arii naturale, care
conservă mediul şi susţine bunăstarea populaţiei locale, rolul
comunităţilor locale constă tocmai în aceea că ele trebuie să utilizeze
resursele proprii pentru a asigura necesităţile generaţiilor actuale,
asigurând, în acelaşi timp, resursele necesare pentru generaţiile viitoare.
Ecoturismul reprezintă şansa de a învăţa respectul pentru natură şi
pentru cultura locală, iar pentru unii o şansă de auto-reflecţie inspirată
de frumuseţea împrejurimilor1; acest respect însă trebuie
să fie impus tuturor vizitatorilor. Un alt aspect caracteristic ecoturismului
este obţinerea beneficiilor pentru comunitatea locală. Aceasta înseamnă
angajarea personalului de pe plan local, aprovizionarea cu produse locale,
implicarea localnicilor în luarea deciziilor şi organizarea activităţilor
turistice.
Ecoturismul contribuie activ la conservarea
patrimoniului natural şi cultural; include comunităţile locale în
activităţile de planificare, dezvoltare şi operare şi contribuie la
bunăstarea lor; implică explicaţii complete şi interesante pentru
vizitatori, privind resursele naturale şi culturale; este destinat în special
vizitatorilor individuali precum şi grupurilor organizate de mici
dimensiuni.
Autorităţilor le revin cele mai importante
sarcini în dezvoltarea ecoturismului. Ele sunt obligate să impună
populaţiei locale şi turiştilor să respecte anumite norme şi legi cu
privire la mediul înconjurător. Acest lucru se realizează cu ajutorul mai
multor instrumente de care dispun autorităţile: economice (taxe şi
subvenţii), juridice (legislaţia naţională şi deciziile locale), sociale
şi diverse alte norme sau restricţii.
Rolul comunităţilor locale în dezvoltarea
ecoturismului constă în aceea că acestea pun la dispoziţie amenajări
turistice în zone protejate, oferă posibilitatea de a cunoaşte culturi noi,
de a desfăşura activităţi diverse în mijlocul naturii (drumeţii,
ascensiuni montane, observarea vieţuitoarelor în habitatul lor natural,
etc.).
Guvernele şi autorităţile locale pot
încuraja amenajările turistice prin acordarea anumitor facilităţi (impozite
mai mici asupra profitului, subvenţii speciale, informaţii
diverse).2
Odată construite echipamentele turistice,
efectele asupra mediului pot fi controlate prin diverse mijloace. Furnizorii
locali de servicii turistice supraveghează cu mare atenţie impactul
propriilor activităţi asupra mediului şi dezvoltă strategii de rezolvare a
acestor probleme cu ajutorul organismelor sau organizaţiilor specializate pe
probleme de mediu. Pe de altă parte, autorităţile vor încuraja acţiunile
care au ca scop protecţia mediului. Vor folosi pârghii economice şi juridice
pentru a-i obliga pe agenţii economici implicaţi în activitatea de turism
să folosească echipamentele de protecţie a mediului. Tour-operatorii şi
organizaţiile de turism, la rândul lor, vor promova acele destinaţii sau
firme de turism care nu sunt în conflict cu mediul ambiant. Totodată,
turiştii înşişi trebuie să încerce să limiteze poluarea mediului. O
bună informare şi educare a acestora de către ceilalţi agenţi de turism
sunt deosebit de importante în susţinerea dezvoltării
ecoturismului.
Există comunităţi care răspund activ
provocărilor şi problemelor cu are se confruntă. Reuşita acestor
comunităţi stă în mobilizarea eforturilor şi resurselor locale, în
încurajarea participării active a populaţiei la viaţa comunităţii, în
asumarea nemijlocită a responsabilităţii pentru destinul localităţii,
pentru destinul generaţiilor actuale şi cel al generaţiilor
viitoare.
Pentru ca o comunitate să ajute la
dezvoltarea ecoturismului, aceasta trebuie să abordeze în complexitate
problemele cu care se confruntă, să adopte politici integrate de soluţionare
a problemelor de mediu, sociale şi economice, să implice grupurile majore
– autorităţile publice
locale, ONG-urile, femeile, tinerii, sectorul privat, instituţiile academice
– în procesul de
planificare a dezvoltării şi a luării deciziilor.
În anul 1992, la Rio de Janeiro, a fost
adoptat Planul Global de Acţiuni pentru Dezvoltare Durabilă în secolul 21
– Agenda 21. Agenda
locală 21 reprezintă un proces de realizare a dezvoltării durabile la nivel
local, care are în calitate de componentă majoră îmbunătăţirea
performanţelor de durabilitate ale autorităţilor publice locale prin
integrarea durabilităţii în proiectele, planurile, politicile şi
activităţile lor. Pentru comunităţile locale, Agenda 21 reprezintă un
model de dezvoltare durabilă, în care sunt menţionate schimbări în
managementul (reducerea) deşeurilor, progres în educaţia cetăţenilor,
conştientizarea şi participarea activă a comunităţii în procesul de
dezvoltare locală.
       Este în interesul comunităţilor locale să facă tot posibilul
să ajute la dezvoltarea ecoturismului, acesta din urmă aducând, prin
principiile sale, numeroase beneficii comunităţilor. Dintre aceste principii
pot fi enumerate:3
minimizarea impactului negativ asupra
naturii şi culturii, impact ce ar putea distruge destinaţia
turistică;
educarea turistului cu privire la importanţa
conservării;
sublinierea importanţei unor operatori responsabili, care să
coopereze cu populaţia şi cu autorităţile locale, în vederea satisfacerii
nevoilor comunităţii;
furnizarea de fonduri pentru conservare şi pentru managementul
ariilor naturale protejate;
accentuarea necesităţii unei zonări turistice regionale şi a
planificării fluxurilor de turişti pentru regiunile sau ariile naturale ce
vor deveni destinaţii ecoturistice;
necesitatea utilizării studiilor sociale şi de mediu, precum şi
a unor programe de monitorizare pe termen lung, pentru evaluarea şi
minimizarea impactului;
lupta pentru maximizarea beneficiilor
economice ale ţării gazdă, ale comunităţilor şi firmelor locale şi mai
ales ale locuitorilor din zona ariilor naturale şi protejate;
asigurarea unei dezvoltări a turismului care nu depăşeşte o
anumită limită a schimbării din punct de vedere social şi al mediului,
limită determinată de cercetători în colaborare cu
rezidenţii;
utilizarea unei infrastructuri dezvoltate în armonie cu mediul
natural şi cultural, minimizând utilizarea combustibililor fosili şi
conservând vegetaţia şi fauna locală.
Administraţia
publică locală, asumându-şi rolul de mobilizator, va face, împreună cu
alte instituţii şi organizaţii, ca lucrurile să fie posibile, practice şi
mai uşor realizabile pentru grupurile comunităţii. Pentru a face lucruri
bune pentru comunitate, administraţia locală trebuie să găsească soluţii
alternative, creative, să colaboreze şi să îşi folosească „puterea”,
să delege sarcini şi să caute să îi implice activ pe toţi aceia care-şi
doresc un mediu neafectat.
Pentru dezvoltarea ecoturismului,
comunităţile trebuie să aibă ca principal obiectiv protejarea mediului,
îmbunătăţirea calităţii vieţii, dezvoltarea şi menţinerea unei
economii locale viabile şi eficiente. Acestea trebuie să aprecieze şi să
promoveze ecosisteme sănătoase, să utilizeze eficient resursele, să
dezvolte şi să asigure o economie locală viabilă. Comunităţile locale
sunt cele care deţin controlul asupra procesului de dezvoltare, a deciziilor
pe care le elaborează şi le adoptă, asigurând durabilitatea.
Este important ca o comunitate să-şi
mobilizeze capacităţile pentru a asigura un nivel de viaţă ridicat pentru
toţi rezidenţii săi prin limitarea deşeurilor, prevenirea poluării,
maximizarea conservării şi prin dezvoltarea resurselor locale şi a
utilizării eficiente a lor pentru revitalizarea economiei locale.
Dintre principalele acţiuni întreprinse de
către comunităţi în vederea dezvoltării ecoturismului se desprind
următoarele:
conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul
unei utilizări continue şi în perioada viitoare;
mai buna cunoaştere şi conştientizare,
atât de populaţia locală, cât şi de vizitatori, a ideii de conservare a
mediului;
implicarea mass-mediei de care industria turistică a devenit tot
mai dependentă.4
2. Efectele ecoturismului asupra
comunităţilor locale. Relaţia turişti – localnici
       Ecoturismul a apărut ca urmare a dezvoltării...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.