| Referate | Director web | Adauga link | Contact |

Titlu referat: Bursa de valori mobiliare

Nivel referat: liceu

Descriere referat:
BURSA DE VALORI MOBILIARE
Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital
din România şi constituirea Bursei de Valori reprezintă componentele
esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara
noastră şi de creare a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei
economii de piaţă eficiente.
Constituirea şi dezvoltarea pieţei de
capital este, deci, indisolubil legată de etapele de derulare a “procesului
de privatizare în masă”. Emiterea  şi tranzacţionarea acţiunilor,
cât şi eventualele împrumuturi făcute de stat sau de societăţi prin
emisiunea de obligaţiuni, cât şi circulaţia lor, firesc după emisiune, în
condiţiile protejării intereselor investitorilor şi stimulării
înclinaţiei spre investiţii financiare au impus înfiinţarea unei pieţe
organizate pentru negocierea acestora.
Piaţa de capital cuprinde piaţa pentru noile
emisiuni şi tranzacţionarea instrumentelor pieţei monetare, obligaţiuni şi
acţiuni. Ea leagă emitenţii hârtiilor de valoare cu investitorii
individuali şi instituţionali prin intermediul brokerilor, dealerilor şi a
celor ce subscriu la emisiuni.
Aşadar, piaţa de capital cuprinde piaţa
primară şi piaţa secundară.
Piaţa primară
permite transformarea directă a economiilor în resurse pe termen lung, de
care vor beneficia colectivităţile publice şi private. Pe piaţa primară se
emit valori mobiliare ce conferă anumite drepturi posesorilor lor, deci celor
care au calitatea de furnizori de fonduri. Prin intermediul pieei primare se
pun în evidenţă mişcările de capitaluri dintr-o economie, generate de
către emitenţi, în calitatea lor de solicitatori de capitaluri.
Participanţii pe piaţa primară, în cadrul
căreia se vând şi se cumpără valori mobiliare nou emise, sunt:
solicitatorii de capital: statul şi
colectivităţile locale, întreprinderile publice şi cele
private;
ofertanţii de capital: persoane
perticulare, agenţi economici, bănci, case de economii, societăţi de
asigurare;
intermediarii: societăţi de valori
mobiliare, bănci comerciale, societăţi de investiţii financiare care prin
reţeaua proprie asigură vânzarea titlurilor.
Piaţa primară are, deci, rolul de a
transforma activele financiare pe termen scurt, în capitaluri disponibile pe
termen lung.
Piaţa
secundară asigură, prin
intermediul bursei de valori mobiliare şi a pieţelor extrabursiere, atât
buna funcţionare a pieţei primare, cât şi lichiditatea şi mobilitatea
economiilor. Investitori au posibilitatea de a negocia, în orice moment,
acţiunile şi obligaţiunile deţinute în portofoliu sau pot cumpăra noi
valori mobiliare.
Lichiditatea pieţei
le permite să realizeze rapid arbitraje de portofoliu, fără a aştepta
scadenţa titlurilor deţinute.
Piaţa secundară concentrează cererea şi
oferta derivată, care se manifestă după ce piaţa valorilor mobiliare s-a
constituit.
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Toate activităţile şi operaţiunile
efectuate pe piaţa de capital se desfăşoară sub supravegherea şi controlul
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), investită în acest scop cu
puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensă, interdicţie,
intervenţie, anchetă şi sancţionare disciplinară şi
administrativă.
CNVM a fost înfiinţată prin Legea 52/1994
şi are rolul:
de a favoriza buna funcţionare a pieţei valorilor
mobiliare;
de a asigura protecţia investitorilor contra practicilor neloiale,
abuzive şi frauduloase;
de a realiza informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a
publicului asupra persoanelor care fac în mod public apel la economii
băneşti şi asupra valorilor emise de acestea;
de a stabili cadrul activităţilor intermediarilor şi agenţilor
pentru valori mobiliare, regimul asociaţiilor profesionale constituite de
aceştia şi al organismelor însărcinate cu asigurarea funcţionării pieţei
valorilor mobiliare.
Autoritatea CNVM se exercită pe întreg
teritoriului României, iar sediul CNVM este în municipiul
Bucureşti.
CNVM este compusă din 5 membri, inclusiv
preşedintele şi vicepreşedintele. Ei sunt numiţi şi pot fi revocaţi de
către Parlament, în şedinţă comună a Camerelor.
Pentru îndeplinirea misiunii sale, CNVM
exercită prerogativele cu care e investită prin adoptarea de norme, emiterea
de acte individuale şi dispunerea de măsuri sub semnătura preşedintelui
dupădeliberare în şedinţe.
CNVM adoptă norme prin regulamente şi
intrucţiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui. Actele
individuale sunt deciziile, ordonanţele, atestările şi avizele.
Astfel regulamentele stabilesc norme cu
privire la:
organizarea şi funcţionarea burselor de valori şi a altor pieţe
de valori mobiliare;
autorizarea şi funcţionarea organismelor colective de investiţii
şi plasament în valori mobiliare, precum şi asocietăţilor care le
administrează;
organizarea şi funcţionarea sistemelor de depozitare colectivă a
valorilor mobiliare;
funcţionarea Oficiului de Evidenţă a Valorilor
Mobiliare;
autorizarea şi exercitarea intermedierii
de valori mobiliare;
activitatea cenzorilor externi independenţi şi aconsultanţilor
de plasament;
promovarea şi derularea ofertelor publice de valori
mobiliare;
aprobarea şi modificarea regulamentelor de operaţiuni
bursiere;
funcţionarea oficiilor de compensaţii şi lichidare a
tranzacţiilor cu valori mobiliare; aprobarea şi modificarea regulamentelor
acestora;
orice alte organisme şi operaţiuni specifice pieţelor de valori
mobiliare reglementate, controlate ori supravegheate, conform legii, de către
CNVM.
Intrucţiunile fixează reguli cu privire
la:
constituirea şi funcţionarea asociaţiilor profesionale de
intermediari pentru valori mobiliare şi de agenţi pentru valori
mobiliare;
situaţiile, datele şi informaţiile de comunicat CNVM şi cele de
publicat pentru informarea publicului de către emitenţi, deţinătorii de
valori mobiliare şi intermediarii pentru valori mobiliare, modul de ţinere a
evidenţelor, procedurile, cazurile şi termenele de comunicare şi/sau
publicare;
regimul informaţiilor confidenţiale şi
al informaţiilor privilegiate;
tranzacţiile implicând acţionari semnificativi ş efectuarea
tranzacţiilor private cu valori mobiliare;
transferul poziţiilor de control şi al poziţiilor
majoritare;
dispensele ce pot fi acordate de CNVM;
orice alte obligaţii de evidenţă, raportare sau publicitae pe
care legea le-ar institui pentru asigurarea protecţiei
investitorilor.
CNVM poate adopta orice alte norme pe care
le-ar considera necesare în aplicarea unor dispoziţii legale.
Deciziile sunt acte
prin care CNVM înfiinţează instituţii şi organisme ori le dizolvă,
acordă sau retrage autorizaţii, anulează sau confirmă acte ale agenţilor
săi, acordă dispense, deleagă ori retrage puteri, aprobă regulamente ale
instituţiilor şi organismelor pieţei de valori mobiliare.
Ordonanţele sunt
acte prin care CNVM dă dispoziţii privind prezentarea de documente, situaţii
şi informaţii, audieri, impune interdicţii sau suspendări de autorizaţii
ori activităţi, dispune anchete sau alte investigaţii, dispune măsuri
conservatorii, precum ridicarea şi depunerea de documente sau titluri,
indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplică sancţiuni disciplinare şi
administrative.
Atestările sunt
acte prin care CNVM avizează prospecte de ofertă publică, confirmă ori
recunoaşte situaţii ori calităţi, raportări ori comunicări de date şi
informaţii.
Avizele sunt acte
prin care CNVM formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea
legii şi a normelor reglementare.
BURSA DE VALORI
MOBILIARE
Bursa este o piaţă
pe care se oferă şi se desfac, după o procedură specială, mărfuri sau
valori mobiliare.
Cel mai frecvent, termenul de bursă
desemnează o instituţie a economiei de piaţă care se bucură de interes în
lumea afacerilor, în măsura în care asigură un cadru organizat pentru
realizarea tranzacţiilor şi un sistem de principii şi norme care să
garanteze încheierea şi executarea contractelor, în condiţii de exactitate,
corectitudine şi transparenţă.
Bursa se prezintă ca o instituţie care
dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrează cererea şi oferta
de valori mobiliare, realizân-du-se negocirea şi executarea contractelor în
mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. Acest mod de
organizare bursiere presupune centralizarea tranzacţiilor prin intermediul
unuimecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la
informaţiile de pe piaţă şi la efectuarea operaţiunilor, exclusiv în
cadrul acestui mecanism. În mod tradiţional, acesta s-a realizat prin
concentrarea ordinelor de vânzarea şi cumpărarea într-un anumit spaţiu
– sală de negocire a
bursei – şi efectuarea
tranzacţiilor de către un personal specializat – agenţii de bursă. Privite prin
prisma conţinutului activităţii lor, bursele de valori mobiliare reprezintă
segmentul cel mai important al pieţei secundare de capital.
Principalul rol al bursei îl constituie,
aşadar, efectuarea de tranzacţii cu hârtii de valoare emise de agenţii
economici şi plasate de agenţii de schimb, acestea putând fi comercializate
datorită caracterului lor negociabil.
BURSA ÎN
ROMÂNIA
Activitatea bursieră în ţara noastră
îşi archează începutul în anul 1839, ea desfăşurîndu-se, mai mult sau
mai puţin notabil, în baza a diferite legi şi regulamente până în anul
1941.
După o...Curs valutar
Euro4,5511
Dolarul american4,2615
Lira Sterlina5,3015
Gramul de aur170,1555
Leul moldovenesc0,2176
Materii referate

Anatomie (61)

Astronomie (61)

Biologie (546)

Chimie (530)

Contabilitate (87)

Design (4)

Diverse (878)

Drept (356)

Ecologie (59)

Economie (520)

Educatie Fizica (2)

Educatie si Invatanmant (2)

Engleza (463)

Filosofie (99)

Fizica (343)

Franceza (25)

Geografie (838)

Germana (40)

Informatica (354)

Istorie (1169)

Italiana (21)

Latina (26)

Literatura (22)

Logica (6)

Management (133)

Marketing (118)

Matematica (114)

Mecanica (13)

Medicina si Farmacie (229)

Muzica (35)

Psihologie (337)

Religie (248)

Romana (2303)

Spaniola (31)

Statistica (17)

Stiinte politice (27)

Turism (64)

Nota explicativa

Informatiile oferite de acuz.net au scop educativ si orientativ pentru cercetare academica. Va recomandam utilizarea acestora doar ca sursa de inspiratie sau ca resurse educationale.