| Referate | Director web | Adauga link | Contact |                                       POPA TANDA

                                                               Ioan Slavici

       Povestirea pe momentele subiectului, caracterizarea personajelor

       Nuvelele lui Ioan Slavici ( 1848-1925) sunt realiste, deoarece autorul a observat îndeaproape viaţa ţăranilor ardeleni natale şi fiind impresionat, ilustrează în operă traiul sărăcăcios al acestora. Nuvelele realiste prezintă, aşadar, fapte verosimile.

       Nuvela „ Popa Tanda” de Ioan Slavici, publicată în 1875, este o operă epică, întrucât Slavici narează fapte şi întâmplări care au în centrul lor pe preotul Trandafir. Aşadar, principalul mod de expunere este naraţiunea la persoana a III-a, prin care se relatează acţiunea şi se construieşte personajul principal.

       Nuvela este alcătuită din trei secvenţe epice unde prima secvenţă descrie satul Sărăceni şi strădaniile poetului Trandafir de a-i determina pe ţărani să scape de sărăcia cumplită prin muncă şi hărnicie, folosind ca argumente predicile, ocara şi batjocura. În a II-a secvenţă ilustrează hotărârea preotului Trandafir de a se preocupa cu fermitate de propria gospodărie şi de familia lui, pentru a ieşi din starea de mizerie sărăcăcioasă în care se zbăteau, precum şi satisfacţiile muncii. În a treia parte sugerează forţa exemplului personal de hărnicie al preotului Trandafir, care scapă prin muncă şi strădanie.

       Tema nuvelei ilustrează prefacerea satului, intitulat sugestiv Sărăceni, dintr-o comunitate foarte sărăcăcioasă într-o colectivitate prosperă.

       Titlul îl constituie porecla pe care ţăranii din Sărăceni i-au dat-o preotului Trandafir, în urma numeroaselor sale încercări de a-i determina să se apuce de muncă. Alăturarea profesiei de „ popă”, porecla Tanda vine de la verbul „ a tândăli”, care înseamnă a-şi pierde timpul, a lucra încet şi neîndemânatic. Sensul acestui renume este, aşadar, acela că orice sfat le-ai da oamenilor, nimic nu este eficient dacă rămâne numai la nivelul vorbelor. Abia când preotul se apucă el însuşi de treabă şi îşi organizează propria gospodărie, vorbele capătă sens şi toţi poporanii se conving că singura soluţie de a scăpa de sărăcie este munca. Astfel spus, numai puterea exemplului este convingerea pentru oameni.

       În această nuvelă apar şi momentele subiectului unde în expoziţie nuvela începe prin ilustrarea chipului energicului preot Trandafir, fiul dascălului Pintilie din Butucani, „ bun sat şi mare”, cu oameni înstăriţi. De la început, este precizat spaţiul acţiunii, satul Butucani, timpul fiind numai presupus, probabil a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Părintele Trandafir învăţase carte multă şi cânta foarte frumos în strană, vorbea” drept şi cumpănit”. După moartea tatălui său, el a ajuns preot în satul Butucani, dar pentru că era mai aspru, mult prea cinstit şi prea direct în a spune lucrurilor pe nume, oamenii s-au simţit deseori jigniţi de vorbele lui spuse „ de-a dreptul, prea verde-făţiş”. Sătenii au mers la protopop şi la episcopie ca să-şi arate nemulţumirea, aşa că părintele Trandafir a fost mutat de la Butucani la Sărăceni, pentru „ buna înţelegere între credincioşi”. Părintele avea o nevastă şi doi copii, însă o stare materială precară, de aceea îi era atât de greu „ să sară din Butucani la Sărăceni”.

       Descrierea satului Sărăceni ilustrează semnificaţia numelui, fiind situat pe o vale „ seacă” şi „ mai rău nu poate să sune însemnarea unui loc”. Valea Seacă este un ţinut în care nu se poate cultiva nimic, deoarece pârâul care trecea prin mijlocul văii era sec aproape tot anul. Numai primăvara aceasta se umfla şi inunda satul în câteva ore şi „ spală tot ce-i pică în cale”. Apa rămâne sub formă de bălţi în toată valea şi în locul grânelor pe care le semănau sărăcenii, cresc numai răchite şi sălcii. De aceea, nu e de mirare că bieţii ţărani deveniseră leneşi, pentru că cine este nebunul care să semene grâu când ştie că nu poate secera, nu poate culege nici o recoltă: „ Unde nu e de nădejde de dobândă lipseşte şi îndemnul de lucru”. Casele erau rare, dărăpănate şi aveau nici garduri, pentru că nu aveau ce îngrădi. În locul cel mai înalt din sat se afla biserica, la fel de dărăpănată ca şi gospodăriile ţăranilor.

       Sărăcenii era un sat fără popă, pentru că nici unul nu stătea mai mult de trei zile: „ într-una vine, într-alta rămâne, iar în a treia se duce”. Erau trimişi aici numai preoţii pedepsiţi de episcopie, pentru a-şi ispăşi păcatele săvârşite şi a se pocăi.

       În intrigă părintele Trandafir înţelege de la început că atâta timp cât sărăcenii vor fi nevoiaşi, nici el nu va avea ce mânca şi-şi pune în gând să facă din oameni harnici, pentru că numai astfel poate să ridice satul din crunta sărăcie.

       În desfăşurarea acţiunii în prima duminică, toţi ţăranii au venit la biserică din curiozitate, „ ca să vadă pe popa cel nou” şi părintele Trandafir a ţinut o predică despre datoria omului de a iubi viaţa frumoasă şi plină de plăcerile curate, date de Dumnezeu. Oamenii leneşi, care nu-şi dau silinţa să-şi facă un trai fericit sunt păcătoşi, pentru că munca este „ legea firii omeneşti şi cine nu lucrează greu păcătuieşte”. Sătenii l-au ascultat cu interes, îi sorbeau vorbele din gură şi se minunau de aşa un popă „ cum n-a mai fost în Sărăceni”. Cu toate acestea, următoarele duminici, fie că ploua, fie că era vreme frumoasă, oamenii n-au mai venit la biserică şi preotul rămăsese la slujbe numai cu Cozonac, clopotarul satului. Văzând această atitudine a sătenilor, preotul, „ ţină-l Dumnezeu”, se ducea el la oameni şi unde îi vedea, acolo le ţinea predici: „ La câmp dai de popă; la deal dă popa de tine, te întâlneşti cu popa; intră-n pădure, tot pe popa îl afli”. După un an de zile, toţi oameni ştiau ce ar trebui să întreprindă, dar nu făceau nimic concret. Atunci preotul se gândi să înceapă cu „ batjocura” şi unde găsea un om, îl făcea de râs fie că avea casa fără acoperiş, fie că n-avea cămaşa spălată, fie că-i erau copiii murdari, până când toţi sătenii fugeau din calea lui ca de ciumă. Mai mult decât atât, ţăranii, sătui de atâta tăndăleală, i-au spus Popa Tanda şi aşa i-a rămas numele. Preotul a trecut apoi la jigniri, „ unde prindea omul acolo îl ocăra”. Oamenii au început să se revolte şi i-au spus popii că vor merge la episcopie ca să-l scoată din Sărăceni, pentru că        

„ nu se vor lăsa de râs şi de ocară”. Episcopului i s-a făcut milă de bietul preot şi i-a dat dreptate că ţăranii trebuiau ocăriţi pentru lenea lor. Până aici nuvela are un aer de umor, cu toată curiozitatea problematicii şi cu toate metodele total ineficiente ale preotului.

       Părintele Trandafir o ducea, la rândul lui, foarte greu. Avea trei copii, iar preoteasa îl născuse pe al patrulea şi zăcea bolnavă la pat. Zbaterea zadarnică a preotului este aşa de mare, încât firea lui bărbătească este învinsă de un plâns 

„ înăbuşit şi viforos”. Nu ştie clar ce să facă, dar crede că trebuie să o ia pe alt drum şi se simţi „ purtat” pe o cale dreaptă, după ce înălţase o rugă către Dumnezeu: „ Puternice Doamne! Ajută-mă!...”.

       În partea a doua, acţiunea capătă un ritm precipitat, părintele Trandafir hotărându-se să îngrijească el mai întâi de gospodăria şi de familia sa: „ Aşa nu merge! Şi începu a se face şi el om ca lumea, a se îngriji înainte de toate de binele casei sale”. Când veni primăvara, angajă un ţigan şi tencui casa, repară acoperişul, îşi făcu gard şi portiţă, „ pe care să intre oamenii când vin la popa”. Preoteasa a avut ideea să facă şi câteva straturi cu ceapă, morcovi, fasole, cartofi şi varză. Sătenii treceau pe lângă casa popii, se minunau şi exclamau cu admiraţie: „ Popa e omul dracului!”. Vecinii, printre care Marcul Florii Cucului, au venit în ajutor cu un plug cam stricat, cu „doi boi slabi şi un cal spetit” şi au arat locul din spatele casei, unde popa a pus păpuşoi. Cu ce bani mai aveau din zestrea preotesei, popa cumpără un cal şi construieşte un grajd de nuiele. Ţăranii erau din ce în ce mai uimiţi de noua gospodărie a preotului şi îşi ziceau mereu:

„ Popa e omul dracului!”. În toată această parte se manifestă din nou a tentă de umor, care rezultă din disproporţia dintre intensitatea sentimentelor şi evenimentelor mărunte pe care le provoacă. Sugestiv în acest sens este episodul în care toată familia preotului petrece în jurul straturilor de legume din grădină, pentru a se bucura de evenimentul încolţirii seminţelor.

       Febrilitatea muncii şi satisfacţia rezultatelor aduc în viaţa familiei bucurii nesperate, culminând cu faptul că la sfârşitul acestui capitol popa îşi sărută nevasta, pentru întâia oară în viaţa lor, „ din senin”, chiar în ziua de Rusalii. Apar şi acum lacrimile, dar nu de nădejde, ci de fericire. La biserică, preotul Trandafir a intrat în altar „ cu lacrimile în ochi” şi oamenii spun că niciodată n-a cântat mai frumos ca în această zi, de când a rămas vorba „ Cântă ca popa de Rusalii!”.

       În partea a treia, Slavici schiţează în linii repezi tabloul satului ce începe să se ridice din mizeria sărăciei şi a lenei proverbiale. Deoarece nu aveau pământ suficient, ei se apucă de muncă făcând comerţ prin schimburi în natură: „ Acesta duce un car cu var, celălalt un car cu poame; mai vine apoi unul cu împletituri, altul cu un car de roate, doage ori alt lemn lucrat”. Vărăriile sunt cuprinse de aceeaşi febrilitate şi concluzia este că şi satele nevoiaşe pot deveni înfloritoare prin muncă şi conducerea pilduitoare a preotului.

       În deznodământ rezultatele concrete la care ajunsese satul sunt mai mult sugerate. Ele se concretizează mai convingător în finalul nuvelei, când este prezentat Popa Tanda, bătrân acum, dar tot „ verde, vesel şi harnic”. „ Moş-Tătuca” este înconjurat de dragostea familiei lui numeroase: de soţia grijulie, de copiii deveniţi adulţi, de gineri şi nurori, de nepoţii zburdalnici şi puşi pe şotii. Scena este voit sentimentală, iubirea şi înţelegerea dintre oamenii fiind date drept pildă în final. Un sătean care trecea pe uliţa satului urează întregii familii fericite a preotului „ bună odihnă”, apoi îşi zice în gând, cu admiraţie şi respect pentru popă: „ Ţine-l, Doamne, la mulţi ani, că este omul lui Dumnezeu!”.

       Ioan Slavici este un scriitor moralizator, întreaga nuvelă pledează pentru puterea exemplului personal, singura metodă eficientă de a convinge oamenii şi de le schimba mentalitatea. Atâta timp cât preotul le ţine predici, recurge la ocară şi concrete, munceşte exemplar în propria gospodărie, oamenii se conving că singura cale de a scăpa de sărăcia cruntă în care se zbăteau este munca tenace şi susţinută.