| Referate | Director web | Adauga link | Contact |FONETICA


             Sunetul este cea mai mică unitate fonologică (cu care      operează fonetica).

             Litera este semnul grafic al sunetului.

        corespondenţa sunet-literă

   ex.: mamă       4 litere   

                       4 sunete

             Alfabetul este totalitatea literelor dintr-o limbă aşezate într-o anumită ordine.

        - alfabetul este format din 31 de litere: a, ă, â, b, c, d, e, f,            g, h, i, î, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, ţ, u, v, w, x, y, z.

 

                     Clasificarea sunetelor                                                       

           ¤ Vocale [V] 7: a, ă, â, e, i, o, u.   

           ¤ Semivocale [S] 4: e, i, o, u.

           ¤ Consoane [C] -23: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, ţ, v, w, x, y, z.


                    Grupurile de sunete

         1. Diftong [V+S] un grup de două sunete rostit într-o singură silabă.

      ex.: soa-re, oa-meni, coar-dă, iu-te, mie-u-nat.

         2. Triftong [S+V+S] un grup de trei sunete rostit într-o singură silabă.

      ex.: le-oai-că, cioa-ră, Ioa-na.

         3. Hiat [V+V] un grup de două sunete rostit în silabe diferite.

      ex.: i-e, po-e-zi-e     


         SILABA este un sunet sau un grup de sunete care conţine obligatoriu o vocală şi se rosteşte printr-o singură deschidere a gurii (un singur efort respirator).

       Cuvintele monosilabice sunt cuvinte formate dintr-o singură silabă: ac, mei, ceas, sfânt, ceai, arc, nor…

          Cuvintele plurisilabice sunt cuvinte formate din două sau mai multe silabe: soare, rubrică, ambulanţă, ambarcaţiune… 


       ACCENTUL pronunţarea intensă a unui sunet (vocală) dintr-un cuvânt.

      - accentul se pune de la dreapta la stânga.

        În limba română accentul este liber      silabele se numără de

         la dreapta la stânga.


                      Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe

                 Regula I

    - o consoană între două, despărţirea se face înaintea consoanei.

     ex.: ma-mă

    - excepţie fac grupurile de litere: che; chi; ghe; ghi.

            Regula II

    - două consoane între două vocale, despărţirea se face între două consoane.

     ex: car-te

            Excepţie la regula II

    - în cazul în care prima consoană este una din literele: f, g, h, p, b, t sau v; iar a doua consoană: l sau r; despărţirea se face înaintea celor două consoane.

     ex.: a-cru 

            Regula III

     - trei sau mai multe consoane între două vocale, despărţirea se face după prima consoană.

     ex.: pen-tru

            Excepţie la regula III

      - în cazul în care grupul de consoane este: lpt, npt, ncş, nct, ncţ, rct, rtf, stm sau ndv; atunci despărţirea se face după a doua consoană.

             Regula IV

      - două vocale care se rostesc în silabe diferite

        ex.: fi-in-ţa

             Regula V

      - o vocală urmată de diftong sau de triftong, despărţirea se face înaintea grupurilor de sunete.

        ex.: o-uă

             Regula VI

      - cuvintele derivate cu prefix şi/sau sufix se despart în silabe ţinând seama de acestea.

        ex.: in- u-man

             Regula VII

      - cuvintele compuse se despart în silabe ţinând cont de termenii care îi alcătuiesc.

        ex.: drept-unghi


                        Cuvinte OMOFONE         

        - sunt cuvintele care se aud la fel şi se scriu diferit

          ex.: neam         rudă

                 ne-am        ortogramă


                        Cuvinte OMOGRAFE

        - sunt cuvinte care se scriu la fel şi se pronunţă diferit datorită accentului.

           ex.: torturi - prăjitură

                  torturi pedepse - chinuri